غذای رضائیان
لذت یک غذای ایرانی

محبوب ترین ها

برگ معمولی تک

150,000 تومان 142,500 تومان

چلو بره کباب

238,000 تومان 226,100 تومان

چلو فیله کباب

238,000 تومان 226,100 تومان

چلو سلطانی

262,000 تومان 248,900 تومان

لوبیا پلو با گوشت

161,500 تومان